Chào mừng bạn đến với trang web của Trung tâm Anh ngữ Hi-Language. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web của Trung tâm Anh ngữ Hi-Language, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video và âm thanh, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Trung tâm Anh ngữ Hi-Language hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử Dụng Trang Web:

Khi sử dụng trang web, bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng internet và truy cập trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho trang web, gây quấy rối cho người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

3. Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc bạn cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng trang web có thể được chúng tôi thu thập và sử dụng theo quy định trong chính sách bảo mật.

4. Liên Kết Đến Trang Web Bên Thứ Ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động trên các trang web bên thứ ba này. Việc bạn truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của họ.

5. Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

6. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Trung tâm Anh ngữ Hi-Language Địa chỉ: [Địa chỉ của trung tâm] Email: [Địa chỉ email liên hệ] Số điện thoại: [Số điện thoại liên hệ]

Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng ý và hợp tác của bạn trong việc tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web Trung tâm Anh ngữ Hi-Language.