200+ Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho crush, bạn trai, chồng

Chinh phục trái tim với hơn 200 câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh dành cho crush, bạn trai và chồng. Tạo ấn tượng mạnh mẽ và tình cảm đầy ngọt ngào với những lời khen tinh tế, giúp thể hiện tình cảm chân thành của bạn. Cùng Hi-Language khám phá ngay!

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho crush

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho crush
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho crush

Những lời khen ngọt ngào bằng tiếng Anh chắc chắn sẽ khiến trái tim crush bạn tan chảy. Dễ dàng thể hiện tình cảm qua những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh, là cách tốt để chinh phục trái tim của anh ấy.

 1. English: “Every time I see your smile, it’s like the whole world lights up.”

Vietnamese: “Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh, như cả thế giới tỏa sáng lên.”

 1. English: “Your charm is undeniable, and it’s impossible not to be drawn to you.”

Vietnamese: “Sự quyến rũ của anh không thể chối cãi, và không thể nào không bị cuốn hút bởi anh.”

 1. English: “Your sense of style is on point, and it perfectly complements your handsome looks.”

Vietnamese: “Gu thời trang của anh thật tinh tế, hoàn hảo bổ sung cho vẻ đẹp điển trai của anh.”

 1. English: “I’m convinced that you must be the definition of ‘handsome’ in the dictionary.”

Vietnamese: “Tôi tin chắc rằng anh chính là định nghĩa của từ ‘đẹp trai’ trong từ điển.”

 1. English: “There’s something about the way you carry yourself that exudes confidence and attractiveness.”

Vietnamese: “Có điều gì đó trong cách anh tỏa sáng, phát ra sự tự tin và cuốn hút.”

 1. English: “Your eyes seem to hold a universe of depth and intrigue, making it hard to look away.”

Vietnamese: “Đôi mắt của anh như chứa đựng một vũ trụ vô tận sâu thẳm và hấp dẫn, khiến khó lòng có thể quay mắt đi.”

 1. English: “Every time you speak, it’s like music to my ears, and I can’t help but be captivated.”

Vietnamese: “Mỗi khi anh nói, như nhạc vang vào tai tôi, và tôi không thể không bị quyến rũ.”

 1. English: “Your intelligence shines through every conversation we have, and it’s incredibly attractive.”

Vietnamese: “Tình thông minh của anh hiện lên trong mỗi cuộc trò chuyện, và nó thực sự cuốn hút.”

 1. English: “You have this aura that makes everyone around you feel more alive and energized.”

Vietnamese: “Anh có một ánh sáng tỏa ra xung quanh khiến mọi người cảm thấy sống động và đầy năng lượng hơn.”

 1. English: “Your kindness and compassion are as striking as your appearance, creating the perfect balance.”

Vietnamese: “Sự tử tế và lòng nhân ái của anh ngang bằng với ngoại hình đẹp trai của anh, tạo nên sự cân đối hoàn hảo.”

 1. English: “The way you handle challenges with grace and determination is truly admirable.”

Vietnamese: “Cách anh đối mặt với những thách thức một cách duyên dáng và quyết tâm thật đáng ngưỡng mộ.”

 1. English: “Your dedication to your passions and pursuits is not only inspiring but also incredibly sexy.”

Vietnamese: “Sự tận tụy của anh đối với đam mê và những nỗ lực không chỉ truyền cảm hứng mà còn vô cùng quyến rũ.”

 1. English: “I’ve never met someone who can make any outfit look as stylish as you do.”

Vietnamese: “Tôi chưa từng gặp ai có thể làm cho bất kỳ trang phục nào trở nên phong cách như anh.”

 1. English: “Your smile has the power to brighten even the gloomiest of days.”

Vietnamese: “Nụ cười của anh có sức mạnh làm sáng lên cả những ngày tối tăm nhất.”

 1. English: “You possess a rare combination of charisma and humility that’s truly magnetic.”

Vietnamese: “Anh sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa sự quyến rũ và sự khiêm tốn thực sự cuốn hút.”

 1. English: “The way you listen and engage in conversations shows how genuinely attractive your personality is.”

Vietnamese: “Cách anh lắng nghe và tham gia vào cuộc trò chuyện cho thấy tính cách cuốn hút của anh một cách chân thành.”

 1. English: “You’re like a work of art that I can’t stop admiring, each detail more captivating than the last.”

Vietnamese: “Anh giống như một tác phẩm nghệ thuật mà tôi không thể ngừng ngắm nhìn, mỗi chi tiết đều cuốn hút hơn từng cái trước đó.”

 1. English: “Your presence has a way of making everything around you feel more vibrant and alive.”

Vietnamese: “Sự hiện diện của anh có cách làm cho mọi thứ xung quanh trở nên sặc sỡ và sống động hơn.”

 1. English: “Your dedication to self-improvement is a testament to your strong character and attractiveness.”

Vietnamese: “Sự tận tụy của anh trong việc tự hoàn thiện là minh chứng cho tính cách mạnh mẽ và sự cuốn hút của anh.”

 1. English: “I find myself getting lost in your eyes every time we have a conversation.”

Vietnamese: “Tôi thường mất mình trong đôi mắt của anh mỗi khi chúng ta trò chuyện.”

 1. English: “Your determination to chase your dreams is incredibly inspiring and makes you even more handsome.”

Vietnamese: “Sự quyết tâm của anh trong việc theo đuổi giấc mơ thật đáng ngưỡng mộ và làm anh trở nên càng đẹp trai hơn.”

 1. English: “You have a way of lighting up the room just by walking in, and it’s something I truly admire.”

Vietnamese: “Anh có cách làm cho phòng sáng sủa chỉ bằng cách bước vào, và đó là điều tôi thực sự ngưỡng mộ.”

 1. English: “Your sense of humor never fails to bring a smile to my face, and that’s a truly attractive quality.”

Vietnamese: “Khả năng hài hước của anh luôn khiến cho tôi bật cười, và đó thực sự là một đặc điểm cuốn hút.”

 1. English: “You have a way of making people feel valued and understood, and that’s a gift.”

Vietnamese: “Anh có cách làm cho mọi người cảm thấy được trân trọng và hiểu biết, và đó là một món quà.”

 1. English: “Your dedication to your family and loved ones is a reflection of your beautiful heart.”

Vietnamese: “Sự tận tụy của anh đối với gia đình và những người thân yêu là sự phản ánh của trái tim đẹp của anh.”

 1. English: “Every time you speak passionately about something you love, it’s incredibly attractive.”

Vietnamese: “Mỗi khi anh nói về một điều anh yêu thích một cách đam mê, thật sự cuốn hút.”

 1. English: “Your humility despite your many talents is a rare and captivating quality.”

Vietnamese: “Sự khiêm tốn của anh mặc dù có nhiều tài năng thực sự là một đặc điểm hiếm có và cuốn hút.”

 1. English: “You have a way of making ordinary moments feel extraordinary, just by being there.”

Vietnamese: “Anh có cách làm cho những khoảnh khắc bình thường trở nên phi thường, chỉ bằng việc có mặt.”

 1. English: “Your dedication to helping others is not only admirable but also incredibly attractive.”

Vietnamese: “Sự tận tụy của anh trong việc giúp đỡ người khác không chỉ đáng ngưỡng mộ mà còn vô cùng cuốn hút.”

 1. English: “You have this natural elegance that adds to your overall handsomeness.”

Vietnamese: “Anh có vẻ thanh lịch tự nhiên làm tăng thêm vẻ đẹp trai tổng thể.”

 1. English: “The way you handle challenges with poise and determination is truly alluring.”

Vietnamese: “Cách anh đối mặt với thách thức với sự điềm tĩnh và quyết tâm thật sự quyến rũ.”

 1. English: “Your kindness towards everyone around you is a testament to your inner beauty.”

Vietnamese: “Sự tử tế của anh đối với mọi người xung quanh là minh chứng cho vẻ đẹp bên trong của anh.”

 1. English: “Your confidence is magnetic and has a way of drawing people in.”

Vietnamese: “Sự tự tin của anh cuốn hút và có cách làm cho mọi người bị cuốn vào.”

 1. English: “You have a unique way of making people feel seen and appreciated.”

Vietnamese: “Anh có cách độc đáo khiến cho mọi người cảm thấy được nhìn thấy và đánh giá cao.”

 1. English: “The way you carry yourself with such grace and poise is truly captivating.”

Vietnamese: “Cách anh tỏa sáng với vẻ duyên dáng và điềm tĩnh thực sự cuốn hút.”

 1. English: “You have a smile that’s not only charming but also contagious.”

Vietnamese: “Anh có nụ cười không chỉ quyến rũ mà còn lan tỏa.”

 1. English: “Your genuine interest in others and their stories is incredibly attractive.”

Vietnamese: “Sự quan tâm chân thành của anh đối với người khác và câu chuyện của họ thật sự cuốn hút.”

 1. English: “Your positive outlook on life is not only inspiring but also magnetic.”

Vietnamese: “Cách anh nhìn nhận tích cực cuộc sống không chỉ truyền cảm hứng mà còn cuốn hút.”

 1. English: “Your ability to make people laugh effortlessly adds to your undeniable charm.”

Vietnamese: “Khả năng khiến mọi người cười một cách dễ dàng của anh làm tăng thêm sự quyến rũ không thể chối cãi.”

 1. English: “You have a way of turning the ordinary into something extraordinary, just by being part of it.”

Vietnamese: “Anh có cách biến những điều bình thường trở nên phi thường chỉ bằng việc tham gia vào.”

 1. English: “Your dedication to self-improvement and growth is truly commendable and attractive.”

Vietnamese: “Sự tận tụy của anh trong việc tự hoàn thiện và phát triển thực sự đáng khen ngợi và cuốn hút.”

 1. English: “Your voice is like a soothing melody that I could listen to forever.”

Vietnamese: “Giọng nói của anh như một giai điệu dịu dàng mà tôi có thể nghe mãi mãi.”

 1. English: “Your genuine kindness and warmth make you incredibly appealing.”

Vietnamese: “Sự tử tế chân thành và lòng ấm áp của anh khiến anh trở nên vô cùng hấp dẫn.”

 1. English: “You have an aura of confidence that’s undeniably attractive and reassuring.”

Vietnamese: “Anh có một ánh sáng tự tin không thể phủ nhận, làm cho anh trở nên cuốn hút và đầy an ủi.”

> Xem thêm: 50 tính từ ngắn trong tiếng Anh

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho bạn trai, người yêu

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho bạn trai, người yêu
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho bạn trai, người yêu

Cùng tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào với những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh dành cho người yêu. Đặc biệt viết ra những dòng này để thể hiện tình cảm chân thành và sâu sắc của bạn đối với anh ấy.

 1. English: “Every time I see you, my heart skips a beat. Your handsome looks are like a magnet pulling me closer to you.”

Vietnamese: “Mỗi khi thấy anh, trái tim em như nhảy lên một nhịp. Vẻ đẹp trai của anh như một nam châm đang kéo em gần anh hơn.”

 1. English: “Your charm and rugged good looks make my day brighter. You’re like a ray of sunshine in my life.”

Vietnamese: “Sự quyến rũ và vẻ đẹp lịch lãm của anh làm cho ngày của em sáng sủa hơn. Anh giống như một tia nắng trong cuộc sống em.”

 1. English: “Your smile has the power to melt anyone’s heart, including mine. You truly have a captivating smile.”

Vietnamese: “Nụ cười của anh có sức mạnh tan chảy trái tim bất kỳ ai, cả trái tim em nữa. Anh thực sự có một nụ cười quyến rũ.”

 1. English: “Every time you walk into a room, heads turn. Your confident presence and handsome features are impossible to ignore.”

Vietnamese: “Mỗi khi anh bước vào phòng, đầu người đều quay về phía anh. Sự tự tin và nét đẹp trai của anh không thể bỏ qua.”

 1. English: “Your sense of style is impeccable. You effortlessly carry yourself with elegance and flair.”

Vietnamese: “Gu thời trang của anh thật tuyệt vời. Anh dễ dàng tỏa sáng với vẻ thanh lịch và phong cách riêng.”

 1. English: “You’re more than just good looks; your kindness and compassion make you even more attractive in my eyes.”

Vietnamese: “Anh không chỉ có vẻ đẹp bề ngoài mà còn có lòng tốt và lòng nhân ái, điều đó khiến anh càng hấp dẫn hơn trong mắt em.”

 1. English: “I can’t help but admire your strong and masculine features. You exude confidence and strength in everything you do.”

Vietnamese: “Em không thể không ngưỡng mộ những đặc điểm nam tính và mạnh mẽ của anh. Anh tỏa ra sự tự tin và sức mạnh trong mọi việc anh làm.”

 1. English: “Your eyes are like deep pools I could get lost in. They reveal a world of emotions and depth.”

Vietnamese: “Đôi mắt của anh như những cái ao sâu mà em có thể lạc lối vào. Chúng tiết lộ một thế giới cảm xúc và sâu thẳm.”

 1. English: “The way you carry yourself with grace and poise speaks volumes about your inner and outer beauty.”

Vietnamese: “Cách anh tỏa sáng với vẻ thanh khiết và duyên dáng nói lên rất nhiều về vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của anh.”

 1. English: “Your laughter is infectious and can brighten up even the dullest moments. Your joy is truly contagious.”

Vietnamese: “Tiếng cười của anh là lây nhiễm và có thể làm sáng sủa ngay cả những khoảnh khắc tẻ nhạt nhất. Niềm vui của anh thật sự truyền nhiễm.”

Tất nhiên, dưới đây là tiếp tục 35 câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt:

 1. English: “Your presence lights up any room you enter. You have a way of making everyone feel noticed and special.”

Vietnamese: “Sự hiện diện của anh làm sáng lên mọi phòng anh bước vào. Anh có cách làm cho mọi người cảm thấy được chú ý và đặc biệt.”

 1. English: “Your strong and capable hands make me feel safe and protected. You’re my shelter in the storm.”

Vietnamese: “Đôi bàn tay mạnh mẽ và đầy năng lượng của anh khiến em cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Anh là mái vòm che chở trong cơn bão.”

 1. English: “Your dedication and hard work are truly admirable. You pursue your goals with passion and determination.”

Vietnamese: “Sự cống hiến và cố gắng không ngừng của anh thật đáng khâm phục. Anh theo đuổi mục tiêu với niềm đam mê và quyết tâm.”

 1. English: “Your sense of humor never fails to bring a smile to my face. You have a way of making even the simplest moments memorable.”

Vietnamese: “Khả năng hài hước của anh luôn khiến cho nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt em. Anh có cách biến những khoảnh khắc đơn giản nhất trở nên đáng nhớ.”

 1. English: “Your voice is like a soothing melody that calms my soul. It’s as captivating as the rest of you.”

Vietnamese: “Giọng nói của anh như một giai điệu dịu dàng làm dịu đi tâm hồn em. Nó quyến rũ như phần còn lại của anh.”

 1. English: “Your intelligence and wisdom shine through every conversation we have. You’re not just handsome; you’re incredibly insightful.”

Vietnamese: “Sự thông minh và sự khôn ngoan của anh hiện rõ qua mỗi cuộc trò chuyện chúng ta có. Anh không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng sáng suốt.”

 1. English: “Your dedication to your passions is inspiring. You’re not afraid to chase your dreams, and that’s truly attractive.”

Vietnamese: “Sự tận tụy với những đam mê của anh thật đầy cảm hứng. Anh không sợ theo đuổi những giấc mơ của mình, và điều đó thật sự quyến rũ.”

 1. English: “The way you treat everyone with kindness and respect shows the true depth of your character. You’re a gentleman in every sense.”

Vietnamese: “Cách anh đối xử với mọi người với lòng tử tế và sự tôn trọng thể hiện sự sâu sắc thực sự của nhân cách anh. Anh là một người đàn ông lịch lãm từ mọi khía cạnh.”

 1. English: “Your unwavering support and encouragement lift me up on even the hardest days. You’re my source of strength.”

Vietnamese: “Sự ủng hộ và động viên kiên định của anh giúp em vượt qua cả những ngày khó khăn nhất. Anh là nguồn cảm hứng cho sức mạnh của em.”

 1. English: “Your warm embrace feels like home. In your arms, I find solace and comfort like no other place.”

Vietnamese: “Vòng tay ấm áp của anh cảm nhận như ngôi nhà. Trong vòng tay anh, em tìm thấy sự an ủi và thoải mái chẳng giống bất kỳ nơi nào khác.”

 1. English: “Your attention to detail is truly remarkable. It’s evident in everything you do, making you stand out from the crowd.”

Vietnamese: “Sự chú ý đến chi tiết của anh thực sự đáng kinh ngạc. Nó hiển nhiên trong mọi việc anh làm, khiến anh nổi bật giữa đám đông.”

 1. English: “Your determination to overcome challenges is inspiring. You’re not afraid to face obstacles head-on.”

Vietnamese: “Sự quyết tâm vượt qua khó khăn của anh thật đáng cảm phục. Anh không sợ đối mặt với những trở ngại trực diện.”

 1. English: “Your humility despite your striking looks is truly endearing. You never let your appearance define your character.”

Vietnamese: “Sự khiêm tốn của anh bất chấp vẻ đẹp nổi bật của mình thật đáng yêu. Anh không bao giờ để ngoại hình định nghĩa nhân cách của mình.”

 1. English: “Your ability to make everyone feel valued and heard is a testament to your kind heart. You’re a true gentleman.”

Vietnamese: “Khả năng khiến mọi người cảm thấy được trọng đáng và lắng nghe là minh chứng cho trái tim tốt của anh. Anh là một người đàn ông thực sự lịch lãm.”

 1. English: “Your dedication to personal growth is inspiring. You’re always striving to become the best version of yourself.”

Vietnamese: “Sự tận tụy với sự phát triển cá nhân của anh thật đáng cảm phục. Anh luôn phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”

> Xem thêm: 6 giờ 30 tiếng Anh đọc là gì?

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho chồng

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho chồng
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh cho chồng

Ngọt ngào là ngôn từ chính khi viết những lời khen đẹp trai bằng tiếng Anh dành cho chồng yêu. Đây sẽ là cách tuyệt vời để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu của bạn dành cho người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời bạn.

 1. English: “Every time I see you, I’m reminded of how lucky I am to have such a handsome husband by my side. Your looks truly light up my world.”

Vietnamese: “Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi nhớ lại mình thật may mắn khi có một người chồng đẹp trai bên cạnh. Vẻ ngoại hình của anh thực sự làm sáng tỏ thế giới của tôi.”

 1. English: “Your charm and good looks are just the beginning of what makes you an amazing husband. Your inner beauty shines just as brightly.”

Vietnamese: “Vẻ cuốn hút và ngoại hình tốt của anh chỉ là điểm khởi đầu cho những gì làm cho anh trở thành một người chồng tuyệt vời. Đẹp bên trong anh cũng tỏa sáng không kém.”

 1. English: “From your captivating smile to your confident demeanor, I’m constantly in awe of your handsome presence.”

Vietnamese: “Từ nụ cười quyến rũ đến thái độ tự tin, tôi luôn kinh ngạc trước sự hiện diện đẹp trai của anh.”

 1. English: “No matter the occasion, you always manage to look effortlessly handsome. It’s a gift only you possess.”

Vietnamese: “Dù là bất kỳ dịp nào, anh luôn biết cách trông đẹp trai một cách tự nhiên. Đó là món quà mà chỉ có mình anh sở hữu.”

 1. English: “Your eyes hold a depth of kindness and strength that complements your handsome face perfectly.”

Vietnamese: “Đôi mắt của anh chứa đựng sự tử tế và sức mạnh mà hoàn hảo bổ sung cho gương mặt đẹp trai của anh.”

 1. English: “Being handsome is just a fraction of what makes you an incredible partner. Your love and devotion shine brighter than any outward appearance.”

Vietnamese: “Được đẹp trai chỉ là một phần nhỏ trong những gì làm cho anh trở thành một đối tác đáng kinh ngạc. Tình yêu và sự tận tâm của anh tỏa sáng hơn bất kỳ vẻ ngoại hình nào.”

 1. English: “The way you carry yourself with grace and confidence is truly captivating. You’re the epitome of handsome sophistication.”

Vietnamese: “Cách anh tự tin và duyên dáng làm cho mọi người mê mải. Anh chính là hình mẫu của sự lịch lãm đẹp trai.”

 1. English: “Your sense of style only enhances your natural handsomeness. You know how to dress to impress.”

Vietnamese: “Gu thời trang của anh chỉ làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mình. Anh biết cách mặc để gây ấn tượng.”

 1. English: “I still remember the first time I saw you and was struck by how incredibly handsome you were. That feeling has only grown over time.”

Vietnamese: “Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên thấy anh và bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp không thể tin nổi của anh. Cảm giác ấy chỉ càng lớn theo thời gian.”

 1. English: “Your presence has the power to brighten up even the gloomiest days. Your handsomeness radiates warmth and positivity.”

Vietnamese: “Sự hiện diện của anh có sức mạnh làm sáng tỏ ngay cả những ngày u ám nhất. Vẻ đẹp của anh tỏa ánh sáng ấm áp và tích cực.”

 1. English: “When you smile, the whole room lights up. Your smile is just as radiant as your handsome features.”

Vietnamese: “Khi anh mỉm cười, cả căn phòng trở nên sáng sủa. Nụ cười của anh không kém phần rạng ngời so với vẻ đẹp trai của mình.”

 1. English: “You have a magnetic presence that draws people in, and your good looks are the icing on the cake.”

Vietnamese: “Anh có một sự hiện diện quyến rũ có thể cuốn hút mọi người, và vẻ đẹp trai của anh là điểm hoàn hảo cho điều đó.”

 1. English: “Each day, I’m amazed by how effortlessly you exude charm and handsomeness. You truly are a rare gem.”

Vietnamese: “Mỗi ngày, tôi kinh ngạc trước cách mà anh tỏa sáng vẻ cuốn hút và sự đẹp trai một cách dễ dàng. Anh thực sự là một viên ngọc quý hiếm có.”

 1. English: “Your handsome face is matched only by the kindness in your heart. You’re the total package.”

Vietnamese: “Gương mặt đẹp trai của anh chỉ bị lấp đầy bởi sự tử tế trong trái tim anh. Anh chính là gói quà hoàn hảo.”

 1. English: “Whether you’re dressed up or keeping it casual, your handsomeness shines through. You have an undeniable allure.”

Vietnamese: “Dù anh mặc đẹp hoặc giữ phong cách bình thường, vẻ đẹp trai của anh vẫn tỏa sáng. Anh có sức hấp dẫn không thể chối từ.”

 1. English: “Your handsomeness is like a magnet; everyone is naturally drawn to you.

It’s a remarkable quality you possess.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh như một nam châm; mọi người tự nhiên bị cuốn hút đến anh. Đó là một phẩm chất đáng ngạc nhiên mà anh sở hữu.”

 1. English: “You have a way of turning heads wherever you go. Your presence is impossible to ignore.”

Vietnamese: “Anh có cách khiến mọi ánh mắt đổ về mình bất kể nơi nào anh đến. Sự hiện diện của anh không thể bỏ qua.”

 1. English: “Your good looks aren’t just skin deep; they’re a reflection of the wonderful person you are inside.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh không chỉ nằm ở bề ngoài; chúng là phản ánh của người tuyệt vời bên trong anh.”

 1. English: “The more I get to know you, the more I realize that your inner beauty matches your outer handsomeness.”

Vietnamese: “Càng hiểu biết anh nhiều hơn, tôi càng nhận ra rằng vẻ đẹp bên trong của anh tương xứng với vẻ ngoại hình đẹp trai.”

 1. English: “You’re like a fine wine – you only get better with time. Your handsomeness is ageless and timeless.”

Vietnamese: “Anh giống như một loại rượu ngon – chỉ càng ngày càng ngon hơn. Vẻ đẹp trai của anh vượt thời gian và mãi mãi.”

 1. English: “I’m grateful for your handsomeness, but I’m even more grateful for the love and care you show me every day.”

Vietnamese: “Tôi biết ơn về vẻ đẹp trai của anh, nhưng tôi càng biết ơn về tình yêu và sự quan tâm anh dành cho tôi mỗi ngày.”

 1. English: “The way you handle yourself with confidence and humility makes you even more handsome in my eyes.”

Vietnamese: “Cách anh thể hiện sự tự tin và khiêm tốn làm cho anh càng đẹp trai hơn trong mắt tôi.”

 1. English: “You possess a magnetic charm that brightens up not just my day, but the lives of everyone around you.”

Vietnamese: “Anh sở hữu một sức hấp dẫn quyến rũ làm sáng tỏ không chỉ ngày của tôi, mà còn cuộc sống của mọi người xung quanh anh.”

 1. English: “Your handsomeness is the cherry on top of an already incredible personality. You’re the full package, my love.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh như là quả anh đào trên đỉnh của một cá tính tuyệt vời. Anh là một gói quà đầy đủ, tình yêu của em.”

 1. English: “Your striking appearance is matched only by the kindness and warmth you bring into our relationship.”

Vietnamese: “Vẻ ngoại hình nổi bật của anh chỉ được sánh bằng lòng tử tế và sự ấm áp mà anh mang đến cho mối quan hệ của chúng ta.”

 1. English: “There’s an elegance to your handsomeness that sets you apart. You’re truly a class above the rest.”

Vietnamese: “Có sự thanh lịch trong vẻ đẹp trai của anh làm cho anh nổi bật. Anh thực sự là một tầng lớp trên cả vượt trội.”

 1. English: “Your radiant smile is contagious and can brighten up anyone’s day. It’s one of the many reasons I adore you.”

Vietnamese: “Nụ cười rạng ngời của anh lây nhiễm và có thể làm sáng tỏ ngày của bất kỳ ai. Đó là một trong những lý do tôi yêu mến anh.”

 1. English: “Your handsomeness is like a beacon of positivity, guiding us through life’s challenges with grace and style.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh như một ngọn đèn dẫn đường tích cực, dẫn dắt chúng ta qua những thách thức của cuộc sống với duyên dáng và phong cách.”

 1. English: “You have a timeless elegance that never goes out of style. Your handsomeness is a testament to your character.”

Vietnamese: “Anh có một vẻ thanh lịch vượt thời gian không bao giờ lỗi mốt. Vẻ đẹp trai của anh là một minh chứng cho nhân cách của anh.”

 1. English: “Your handsomeness is a reflection of the love and care you put into every aspect of our life together.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh là phản ánh của tình yêu và sự quan tâm anh đặt vào mọi khía cạnh của cuộc sống chung của chúng ta.”

 1. English: “You make every day better just by being yourself. Your handsomeness is just a bonus to your wonderful personality.”

Vietnamese: “Anh làm cho mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn chỉ bằng cách là chính anh. Vẻ đẹp trai của anh chỉ là điểm thêm vào cá tính tuyệt vời của anh.”

 1. English: “Your good looks have a way of making everyone feel at ease. Your presence is as comforting as it is handsome.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh có cách làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Sự hiện diện của anh vừa ấm áp vừa đẹp trai.”

 1. English: “Your handsomeness is like a work of art, and I feel lucky to be able to admire it every day.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật, và tôi cảm thấy may mắn khi có thể ngắm nhìn nó mỗi ngày.”

 1. English: “You’re more than just a pretty face; your intelligence and humor complete the package of an extraordinary husband.”

Vietnamese: “Anh không chỉ là gương mặt xinh đẹp; sự thông minh và hài hước của anh làm cho gói quà là một người chồng đặc biệt.”

 1. English: “Your handsomeness is a reflection of the love and happiness we share together. You light up my life.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh là phản ánh của tình yêu và hạnh phúc chúng ta chia sẻ cùng nhau. Anh làm sáng tỏ cuộc sống của tôi.”

 1. English: “Your handsomeness is like a magnetic force, drawing everyone’s attention without even trying.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh giống như một lực từ tích cực, thu hút sự chú ý của mọi người mà thậm chí không cần cố gắng.”

 1. English: “Every time I look at you, I’m reminded of how lucky I am to have such a handsome husband by my side.”

Vietnamese: “Mỗi khi nhìn anh, tôi nhớ lại mình thật may mắn khi có một người chồng đẹp trai bên cạnh.”

 1. English: “Your handsomeness is like a bright light that makes my world shine even on the darkest days.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh giống như ánh sáng sáng chói làm cho thế giới của tôi tỏa sáng ngay cả trong những ngày tối tăm nhất.”

 1. English: “Your dapper style and charming smile make every moment we spend together even more special.”

Vietnamese: “Phong cách lịch lãm và nụ cười quyến rũ của anh làm cho mỗi khoảnh khắc chúng ta bên nhau trở nên đặc biệt hơn.”

 1. English: “Your handsomeness isn’t just about appearance; it’s about the confidence and kindness that radiate from within.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh không chỉ là về ngoại hình; đó là về sự tự tin và lòng tử tế tỏa ra từ bên trong.”

 1. English: “You have a unique blend of rugged handsomeness and refined elegance that’s truly captivating.”

Vietnamese: “Anh có một sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp nam tính và sự tinh tế lịch lãm thực sự quyến rũ.”

 1. English: “Your handsome features are like poetry, each telling a story of strength, kindness, and love.”

Vietnamese: “Những đặc điểm đẹp trai của anh giống như một bài thơ, mỗi thứ kể lên một câu chuyện về sức mạnh, lòng tử tế và tình yêu.”

 1. English: “Your eyes hold a depth of wisdom and compassion that complement your striking looks.”

Vietnamese: “Đôi mắt của anh chứa đựng sự sâu sắc và lòng trắc ẩn tương xứng với vẻ ngoại hình nổi bật của anh.”

 1. English: “Your presence commands attention, but your heart and character are what truly make you stand out.”

Vietnamese: “Sự hiện diện của anh thu hút sự chú ý, nhưng trái tim và nhân cách của anh mới thực sự làm cho anh nổi bật.”

 1. English: “Your handsomeness is like a gentle breeze that brings a sense of calm and joy to everyone around you.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp trai của anh giống như một cơn gió nhẹ nhàng mang đến cảm giác yên bình và niềm vui cho tất cả mọi người xung quanh anh.”

> Xem thêm: 6 thì cơ bản trong tiếng Anh

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngọt ngào, lãng mạn

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngọt ngào, lãng mạn
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngọt ngào, lãng mạn

Những dòng lãng mạn bằng tiếng Anh sẽ làm tăng thêm sự hấp dẫn của những lời khen đẹp trai. Hãy để những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngọt ngào này trở thành lời tán tỉnh tinh tế và đầy mê hoặc.

 1. English: Your smile has the power to brighten even the darkest of days.

Vietnamese: Nụ cười của anh có thể làm sáng ngời ngay cả những ngày tối tăm nhất.

 1. English: Every time I look into your eyes, I’m lost in a world of wonder.

Vietnamese: Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của anh, em lạc vào một thế giới kì diệu.

 1. English: Your presence lights up the room, and my heart with it.

Vietnamese: Sự hiện diện của anh làm sáng lên căn phòng, cũng như trái tim em.

 1. English: Your kindness and compassion are as attractive as your handsome face.

Vietnamese: Tấm lòng tử tế và lòng khoan dung của anh không kém phần quyến rũ so với gương mặt điển trai của anh.

 1. English: The way you carry yourself with confidence is truly admirable.

Vietnamese: Cách anh tự tin bước đi thực sự đáng ngưỡng mộ.

 1. English: Your sense of humor never fails to put a smile on my face.

Vietnamese: Khả năng hài hước của anh luôn khiến cho nụ cười không rời môi em.

 1. English: You possess a rare combination of strength and gentleness.

Vietnamese: Anh sở hữu sự kết hợp độc đáo giữa sức mạnh và sự dịu dàng.

 1. English: Your dedication to your passions is truly inspiring.

Vietnamese: Sự cống hiến của anh đối với những đam mê thật sự truyền cảm hứng.

 1. English: Your intelligence and wisdom make every conversation with you a treasure.

Vietnamese: Sự thông minh và khôn ngoan của anh biến mỗi cuộc trò chuyện với anh trở thành một kho báu.

 1. English: Your thoughtfulness in small gestures speaks volumes about your character.

Vietnamese: Sự chu đáo trong những cử chỉ nhỏ bé của anh nói lên rất nhiều về đặc điểm của anh.

 1. English: The way you make everyone feel valued is a true gift.

Vietnamese: Cách anh khiến cho mọi người cảm thấy được trân trọng là một món quà thật sự.

 1. English: Your style and fashion sense reflect your impeccable taste.

Vietnamese: Phong cách và gu thời trang của anh phản ánh khẩu vị tinh tế của anh.

 1. English: You’re the epitome of grace and elegance in every situation.

Vietnamese: Anh là hình mẫu của sự duyên dáng và thanh lịch trong mọi tình huống.

 1. English: Your support and encouragement have been my guiding light.

Vietnamese: Sự ủng hộ và khuyến khích của anh đã là ánh sáng dẫn đường cho em.

 1. English: Your ability to stay composed under pressure is truly impressive.

Vietnamese: Khả năng duy trì bình tĩnh dưới áp lực của anh thực sự ấn tượng.

 1. English: Your dedication to your loved ones is both heartwarming and admirable.

Vietnamese: Sự cống hiến của anh đối với người thân yêu vừa ấm áp vừa đáng ngưỡng mộ.

 1. English: Your humility in spite of your achievements is a testament to your character.

Vietnamese: Sự khiêm tốn của anh bất chấp những thành tựu của anh là minh chứng cho đặc điểm của anh.

 1. English: Your strong work ethic is matched only by your incredible charm.

Vietnamese: Đạo đức làm việc mạnh mẽ của anh chỉ được sánh bằng sự quyến rũ đáng kinh ngạc của anh.

 1. English: Your ability to listen and understand is a quality that sets you apart.

Vietnamese: Khả năng lắng nghe và hiểu biết của anh là phẩm chất làm anh nổi bật.

 1. English: Your genuine interest in others makes you a truly captivating individual.

Vietnamese: Sự quan tâm chân thành đối với người khác làm anh trở thành một cá nhân thật sự cuốn hút.

 1. English: Your perseverance in pursuing your dreams is both admirable and motivating.

Vietnamese: Sự kiên trì của anh trong việc theo đuổi những giấc mơ là đáng ngưỡng mộ và đầy động viên.

 1. English: Your ability to find beauty in the simplest of things is a rare and wonderful quality.

Vietnamese: Khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong những điều đơn giản nhất của anh là một phẩm chất hiếm có và tuyệt vời.

 1. English: Your unwavering principles and values are truly inspiring.

Vietnamese: Nguyên tắc và giá trị kiên định của anh thực sự truyền cảm hứng.

 1. English: Your generosity and willingness to help others are a reflection of your beautiful soul.

Vietnamese: Sự hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác là sự phản ánh của tâm hồn đẹp của anh.

 1. English: Your inner strength is a force to be reckoned with, and it complements your external charm perfectly.

Vietnamese: Sức mạnh bên trong của anh là một sức mạnh không thể bỏ qua, và nó hoàn hảo kết hợp với sự quyến rũ bên ngoài của anh.

 1. English: Your ability to find joy in life’s small moments is a testament to your positive outlook.

Vietnamese: Khả năng tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống là minh chứng cho tư duy tích cực của anh.

 1. English: Your dedication to self-improvement is truly remarkable and sets a wonderful example.

Vietnamese: Sự cống hiến của anh cho việc cải thiện bản thân thực sự đáng kinh ngạc và tạo ra một ví dụ tuyệt vời.

 1. English: Your humility in the face of praise is a rare and endearing quality.

Vietnamese: Sự khiêm tốn của anh khi đối mặt với lời khen là một phẩm chất hiếm có và đáng yêu.

 1. English: Your ability to make people feel at ease around you is truly special.

Vietnamese: Khả năng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh thực sự đặc biệt.

 1. English: Your passion for life is contagious, and it’s impossible not to be inspired by it.

Vietnamese: Niềm đam mê của anh đối với cuộc sống là một căn bệnh lây truyền, và không thể không bị truyền cảm hứng bởi nó.

 1. English: Your thoughtfulness in remembering even the smallest details warms my heart.

Vietnamese: Sự chu đáo trong việc nhớ đến cả những chi tiết nhỏ nhất làm ấm lòng em.

 1. English: Your ability to find solutions in challenging situations is truly impressive and reassuring.

Vietnamese: Khả năng tìm ra giải pháp trong những tình huống khó khăn thực sự ấn tượng và an ủi.

 1. English: Your unwavering loyalty to your friends and loved ones is a testament to your character.

Vietnamese: Sự trung thành không dao động của anh đối với bạn bè và người thân yêu là minh chứng cho đặc điểm của anh.

 1. English: Your genuine interest in learning from others makes you an even more attractive person.

Vietnamese: Sự quan tâm chân thành đối với việc học hỏi từ người khác làm cho anh trở nên cuốn hút hơn.

 1. English: Your ability to find the silver lining in any situation is a remarkable trait.

Vietnamese: Khả năng tìm thấy điểm sáng trong mọi tình huống là một đặc điểm đáng nể.

 1. English: Your optimism in the face of challenges is a beacon of hope for those around you.

Vietnamese: Sự lạc quan của anh khi đối mặt với thách thức là nguồn hy vọng cho những người xung quanh.

 1. English: Your ability to make people feel valued and heard is a true gift.

Vietnamese: Khả năng khiến mọi người cảm thấy được trân trọng và lắng nghe là một món quà thật sự.

 1. English: Your dedication to helping others succeed is a quality that I deeply admire.

Vietnamese: Sự cống hiến của anh đối với việc giúp người khác thành công là một phẩm chất mà em ngưỡng mộ sâu sắc.

 1. English: Your perseverance in the face of adversity is a shining example for us all.

Vietnamese: Sự kiên trì của anh khi đối mặt với khó khăn là một ví dụ rạng ngời cho chúng ta tất cả.

 1. English: Your ability to connect with people on a deep level is truly captivating.

Vietnamese: Khả năng kết nối với mọi người ở một mức độ sâu sắc thực sự cuốn hút.

 1. English: Your genuine kindness and generosity make you a truly special person.

Vietnamese: Tấm lòng tử tế và sự hào phóng chân thành của anh làm cho anh trở thành một người đặc biệt thực sự.

 1. English: Your enthusiasm for life’s adventures is infectious and invigorating.

Vietnamese: Sự hăng say của anh đối với cuộc phiêu lưu của cuộc sống lây lan và làm cho chúng ta tỉnh táo.

 1. English: Your ability to inspire and uplift others is a testament to your positive energy.

Vietnamese: Khả năng truyền cảm hứng và nâng niu người khác là minh chứng cho năng lượng tích cực của anh.

 1. English: Your humility in your achievements is matched only by your ambition.

Vietnamese: Sự khiêm tốn trong những thành tựu của anh chỉ được sánh bằng lòng tham vọng của anh.

 1. English: Your authenticity and genuine nature shine through in everything you do.

Vietnamese: Tính chân thành và bản chất chân thật của anh tỏa sáng trong mọi việc anh làm.

Câu khen đẹp trai, ấm áp bằng tiếng Anh

Câu khen đẹp trai, ấm áp bằng tiếng Anh
Câu khen đẹp trai, ấm áp bằng tiếng Anh

Ánh mắt ấm áp của bạn sẽ phản ánh trong những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh này. Khám phá cách thể hiện tình cảm của bạn một cách chân thành và ấm áp, để anh ấy cảm nhận được sự đặc biệt.

 1. English: Your charm and charisma light up the room, making everyone’s day brighter.

Vietnamese: Sự quyến rũ và duyên dáng của bạn làm cho căn phòng tỏa sáng, làm cho ngày của mọi người trở nên tươi sáng hơn.

 1. English: Your smile is like a ray of sunshine on a gloomy day, bringing warmth to those around you.

Vietnamese: Nụ cười của bạn như một tia nắng trong những ngày u ám, mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh.

 1. English: Your sense of style is impeccable, reflecting your innate elegance and sophistication.

Vietnamese: Gu thời trang của bạn là hoàn hảo, phản ánh sự thanh lịch và tinh tế bẩm sinh của bạn.

 1. English: Not only are you handsome on the outside, but your kind heart and generosity make you even more attractive.

Vietnamese: Bạn không chỉ đẹp trai bên ngoài, mà trái tim nhân hậu và sự hào phóng của bạn càng làm bạn trở nên cuốn hút hơn.

 1. English: Your confidence and self-assured demeanor are truly captivating and inspiring.

Vietnamese: Sự tự tin và thái độ tự chắc của bạn thật sự cuốn hút và truyền cảm hứng.

 1. English: Your thoughtful gestures and attentiveness show how much you genuinely care about those around you.

Vietnamese: Những động tác chu đáo và sự chú ý của bạn cho thấy bạn quan tâm chân thành đến những người xung quanh.

 1. English: Your intelligence and quick wit make conversations with you both engaging and enlightening.

Vietnamese: Trí tuệ và sự thông minh nhanh nhẹn của bạn làm cho cuộc trò chuyện với bạn vừa hấp dẫn vừa làm cho người khác thêm sáng suốt.

 1. English: Your dedication to your passions and goals is truly admirable and motivating.

Vietnamese: Sự tận tâm với đam mê và mục tiêu của bạn thật đáng ngưỡng mộ và đầy động viên.

 1. English: Your ability to make people feel comfortable and valued is a testament to your genuine kindness.

Vietnamese: Khả năng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và được trọng trọng là bằng chứng cho tính tử tế chân thành của bạn.

 1. English: Your perseverance in the face of challenges showcases your strength of character and resilience.

Vietnamese: Sự kiên trì trong cuộc đối mặt với thách thức thể hiện sự mạnh mẽ và sự kiên cường của bạn.

Tất nhiên, dưới đây là phần tiếp theo với những câu khen đẹp trai và ấm áp:

 1. English: Your ability to listen and understand others makes you not just handsome, but also incredibly compassionate.

Vietnamese: Khả năng lắng nghe và hiểu người khác không chỉ làm bạn đẹp trai mà còn vô cùng thông cảm.

 1. English: Your genuine interest in others’ well-being shows that your inner beauty matches your external charm.

Vietnamese: Sự quan tâm chân thành đến sức khỏe của người khác cho thấy vẻ đẹp bên trong của bạn phù hợp với vẻ quyến rũ bên ngoài.

 1. English: Your humility and down-to-earth nature make everyone feel at ease in your presence.

Vietnamese: Sự khiêm tốn và tinh thần chân thật của bạn khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn.

 1. English: Your willingness to lend a helping hand in any situation showcases your reliability and kindness.

Vietnamese: Sự sẵn sàng giúp đỡ trong mọi tình huống thể hiện tính đáng tin và lòng tốt của bạn.

 1. English: Your sense of humor and ability to make people laugh is a true gift that brightens anyone’s day.

Vietnamese: Khả năng hài hước và khả năng làm mọi người cười là một món quà thực sự làm tươi sáng ngày của bất kỳ ai.

 1. English: Your dedication to self-improvement and growth is not only admirable but also inspiring.

Vietnamese: Sự tận tâm với việc tự hoàn thiện và phát triển không chỉ đáng ngưỡng mộ mà còn truyền cảm hứng.

 1. English: Your genuine compliments and encouragement uplift others and create a positive atmosphere.

Vietnamese: Những lời khen chân thành và sự động viên của bạn làm tôn lên tinh thần người khác và tạo ra bầu không khí tích cực.

 1. English: Your ability to see the beauty in the world around you reflects your inner beauty and positivity.

Vietnamese: Khả năng nhìn thấy vẻ đẹp trong thế giới xung quanh bạn phản ánh vẻ đẹp bên trong và tích cực của bạn.

 1. English: Your passion for life and adventure is contagious, inspiring others to embrace new experiences.

Vietnamese: Niềm đam mê với cuộc sống và những chuyến phiêu lưu là truyền nhiễm, truyền cảm hứng cho người khác để đón nhận những trải nghiệm mới.

 1. English: Your unwavering support for your loved ones is a testament to your loyalty and caring nature.

Vietnamese: Sự ủng hộ kiên định đối với người thân yêu của bạn là bằng chứng cho tính trung thành và tâm hồn quan tâm của bạn.

 1. English: Your ability to remain calm and composed under pressure is a testament to your inner strength.

Vietnamese: Khả năng duy trì sự điềm tĩnh và sự tự chủ trong áp lực là bằng chứng cho sức mạnh bên trong của bạn.

 1. English: Your sincerity and authenticity shine through in every interaction, making people feel truly valued.

Vietnamese: Sự chân thành và tính thật của bạn tỏa sáng trong mỗi tương tác, khiến mọi người cảm thấy thực sự được trọng trọng.

 1. English: Your determination to overcome challenges is not just impressive but also a source of inspiration.

Vietnamese: Sự quyết tâm vượt qua thách thức không chỉ ấn tượng mà còn là nguồn cảm hứng.

 1. English: Your thoughtfulness in remembering even the smallest details makes people feel special and cherished.

Vietnamese: Sự chu đáo trong việc nhớ đến cả những chi tiết nhỏ nhất khiến mọi người cảm thấy đặc biệt và được trân trọng.

 1. English: Your ability to empathize and connect with others on a deeper level is truly remarkable.

Vietnamese: Khả năng thông cảm và kết nối với người khác ở một mức độ sâu sắc thật sự đáng ngạc nhiên.

 1. English: Your humility in celebrating your successes is a reflection of your genuine modesty.

Vietnamese: Sự khiêm tốn trong việc kỷ niệm những thành công của bạn là phản ánh của tính khiêm nhường chân thật của bạn.

 1. English: Your positive outlook on life is infectious, bringing optimism to even the most challenging situations.

Vietnamese: Tư duy tích cực về cuộc sống của bạn lây lan, mang đến sự lạc quan ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

 1. English: Your unwavering commitment to your values and principles is truly commendable.

Vietnamese: Sự cam kết kiên định đối với giá trị và nguyên tắc của bạn thực sự đáng khen ngợi.

 1. English: Your ability to make everyone feel heard and understood is a reflection of your exceptional communication skills.

Vietnamese: Khả năng làm cho mọi người cảm thấy được lắng nghe và hiểu là phản ánh của kỹ năng giao tiếp xuất sắc của bạn.

 1. English: Your passion for learning and growing shows that your inner beauty matches your outward charm.

Vietnamese: Niềm đam mê với việc học hỏi và phát triển cho thấy vẻ đẹp bên trong của bạn phù hợp với vẻ quyến rũ bên ngoài.

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngắn, ý nghĩa

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngắn, ý nghĩa
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngắn, ý nghĩa

Không cần nhiều từ, những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh ngắn gọn vẫn có thể chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Chia sẻ những lời khen này để thể hiện sự trân trọng đối với vẻ đẹp của anh ấy.

 1. **You have a timeless charm that captures attention wherever you go.**

*Bạn có một sức hút vượt thời gian khiến mọi người không thể không chú ý đến bạn.*

 1. **Your rugged good looks are only matched by your kind heart.**

*Ngoại hình nam tính của bạn chỉ bằng trái tim tốt bụng của bạn.*

 1. **Your smile has the power to brighten even the gloomiest of days.**

*Nụ cười của bạn có khả năng làm sáng ngay cả những ngày u ám nhất.*

 1. **Your confidence radiates a captivating aura that draws people in.**

*Sự tự tin của bạn tỏa ra một khúc quanh hấp dẫn khiến mọi người bị cuốn vào.*

 1. **Your impeccable sense of style effortlessly complements your handsome features.**

*Gu thời trang hoàn hảo của bạn dễ dàng làm nổi bật nét đẹp trai của bạn.*

 1. **Your strong and confident demeanor is truly admirable.**

*Thái độ mạnh mẽ và tự tin của bạn thực sự đáng khâm phục.*

 1. **Your kindness and good looks make you a rare and special individual.**

*Sự tử tế và ngoại hình đẹp trai khiến bạn trở thành một người độc đáo và đặc biệt.*

 1. **Your charm is not just in your looks but in the way you carry yourself with grace.**

*Sức hấp dẫn của bạn không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở cách bạn tự tin và duyên dáng.*

 1. **Your eyes hold a depth that reflects your inner strength and character.**

*Đôi mắt của bạn chứa đựng một sâu thẳm phản ánh sức mạnh và nhân cách bên trong.*

 1. **Your dedication to self-improvement is truly inspiring and attractive.**

*Sự tận tâm với việc cải thiện bản thân của bạn thực sự truyền cảm hứng và hấp dẫn.*

 1. **Your sense of humor and good looks make you someone everyone enjoys being around.**

*Khả năng hài hước và ngoại hình đẹp trai khiến bạn trở thành người mà ai cũng thích được ở bên.*

 1. **Your thoughtfulness and genuine smile brighten up any room you enter.**

*Sự chu đáo và nụ cười chân thành của bạn làm sáng lên mọi phòng bạn bước vào.*

 1. **Your strong work ethic and handsome features create a winning combination.**

*Đạo đức làm việc mạnh mẽ và ngoại hình đẹp trai tạo nên một tổ hợp chiến thắng.*

 1. **Your ability to make people feel valued and your good looks are an unbeatable duo.**

*Khả năng khiến người khác cảm thấy được trân trọng và ngoại hình đẹp trai của bạn là một bộ đôi không thể đánh bại.*

 1. **Your humility despite your striking looks is truly refreshing.**

*Sự khiêm tốn của bạn mặc dù bạn có ngoại hình ấn tượng thực sự làm tươi mới.*

 1. **Your presence has a magnetic pull that’s hard to resist.**

*Sự hiện diện của bạn có sức hút từ tích cực khó cưỡng.*

 1. **Your ability to listen and understand others is as appealing as your handsome face.**

*Khả năng lắng nghe và hiểu người khác của bạn không kém phần cuốn hút so với gương mặt đẹp trai.*

 1. **Your determination to overcome challenges is matched only by your good looks.**

*Sự quyết tâm vượt qua khó khăn chỉ được sánh bằng ngoại hình đẹp trai của bạn.*

 1. **Your sense of adventure and rugged charm make you someone truly extraordinary.**

*Tinh thần phiêu lưu và vẻ đẹp nam tính khiến bạn trở thành người thực sự đặc biệt.*

 1. **Your willingness to help others shines as brightly as your handsome features.**

*Sự sẵn sàng giúp đỡ người khác tỏa sáng không kém gương mặt đẹp trai của bạn.*

 1. **Your intelligence and striking looks create an irresistible combination.**

*Khả năng thông minh và ngoại hình nổi bật tạo nên một sự kết hợp không thể cưỡng lại.*

 1. **Your confident stance reflects the true essence of a handsome gentleman.**

*Tư thế tự tin của bạn phản ánh bản chất thực sự của một người đàn ông đẹp trai.*

 1. **Your determination to always do your best is truly captivating.**

*Quyết tâm luôn làm tốt nhất của bạn thực sự cuốn hút.*

 1. **Your aura exudes strength and charm in equal measure.**

*Khí chất của bạn tỏa ra sự mạnh mẽ và quyến rũ một cách cân đối.*

 1. **Your genuine interest in others is as attractive as your handsome appearance.**

*Sự quan tâm chân thành đối với người khác không kém phần cuốn hút so với diện mạo đẹp trai của bạn.*

 1. **Your eloquence and good looks make any conversation a delightful experience.**

*Khả năng diễn đạt lưu loát và ngoại hình đẹp trai khiến mọi cuộc trò chuyện tr

ở thành trải nghiệm thú vị.*

 1. **Your ability to make people feel comfortable is truly admirable.**

*Khả năng khiến người khác cảm thấy thoải mái của bạn thực sự đáng khâm phục.*

 1. **Your dedication to your passions is as impressive as your handsome features.**

*Sự tận tâm với niềm đam mê của bạn không kém phần ấn tượng so với diện mạo đẹp trai.*

 1. **Your warm and genuine smile can melt anyone’s heart.**

*Nụ cười ấm áp và chân thành của bạn có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai.*

 1. **Your confidence is a shining example of masculinity and charm.**

*Sự tự tin của bạn là một ví dụ sáng sủa về nam tính và quyến rũ.*

 1. **Your good looks are only surpassed by the kindness you show to others.**

*Ngoại hình đẹp trai của bạn chỉ bị vượt qua bởi sự tử tế mà bạn dành cho người khác.*

 1. **Your determination to make the world better is truly inspiring.**

*Quyết tâm làm cho thế giới tốt đẹp hơn của bạn thực sự truyền cảm hứng.*

 1. **Your sense of responsibility and handsome features are an unmatched duo.**

*Tinh thần trách nhiệm và ngoại hình đẹp trai của bạn là một bộ đôi không thể so sánh.*

 1. **Your kindness shines through, enhancing your already striking appearance.**

*Sự tử tế của bạn tỏa sáng, làm tôn lên vẻ ngoại hình đẹp trai của bạn.*

 1. **Your ability to make people feel important is a true gift.**

*Khả năng khiến người khác cảm thấy quan trọng của bạn là một món quà thực sự.*

 1. **Your strong principles and good looks make you a role model for many.**

*Nguyên tắc mạnh mẽ và ngoại hình đẹp trai khiến bạn trở thành tấm gương để noi theo của nhiều người.*

 1. **Your humility in the face of your good looks is truly endearing.**

*Sự khiêm tốn trước diện mạo đẹp trai của bạn thực sự đáng yêu.*

 1. **Your charismatic presence leaves a lasting impact on everyone you meet.**

*Sự hiện diện quyến rũ của bạn để lại ấn tượng khó quên đối với mọi người bạn gặp.*

 1. **Your dedication to personal growth is matched only by your striking features.**

*Sự tận tâm với sự phát triển cá nhân chỉ được sánh bằng ngoại hình nổi bật của bạn.*

 1. **Your thoughtfulness and handsome looks make you a true gem.**

*Sự chu đáo và ngoại hình đẹp trai khiến bạn trở thành một viên ngọc quý thực sự.*

 1. **Your positive outlook on life is as captivating as your handsome demeanor.**

*Cách nhìn tích cực về cuộc sống của bạn không kém phần cuốn hút so với tư thế đẹp trai.*

 1. **Your ability to make people laugh is only matched by your good looks.**

*Khả năng làm cho người khác cười chỉ được sánh bằng ngoại hình đẹp trai của bạn.*

 1. **Your strong values and charming looks set you apart in the best way.**

*Giá trị mạnh mẽ và ngoại hình quyến rũ khiến bạn nổi bật một cách tốt đẹp.*

 1. **Your compassion and attractive appearance make you someone truly special.**

*Sự thông cảm và diện mạo hấp dẫn khiến bạn trở thành người thực sự đặc biệt.*

 1. **Your ability to inspire others is as remarkable as your handsome qualities.**

*Khả năng truyền cảm hứng cho người khác không kém phần đáng chú ý so với những phẩm chất đẹp trai của bạn.*

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh, nụ cười tỏa nắng

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh, nụ cười tỏa nắng
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh, nụ cười tỏa nắng

Nụ cười là điểm sáng trên gương mặt, và những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh chắc chắn sẽ làm nụ cười của anh ấy tỏa nắng hơn. Hãy để tình cảm của bạn thể hiện qua những lời khen ấm áp này.

 1. English: “Your charm is like a ray of sunshine, brightening up any room you walk into.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp của anh giống như tia nắng, làm sáng lên mọi không gian mà anh bước vào.”

 1. English: “Your smile has the power to turn a dull day into a beautiful one.”

Vietnamese: “Nụ cười của anh có sức mạnh biến một ngày u ám thành một ngày tuyệt vời.”

 1. English: “With every glance, you leave a trail of admirers.”

Vietnamese: “Mỗi cái nhìn của anh để lại dấu ấn trong lòng những người ngưỡng mộ.”

 1. English: “Your style is effortlessly cool and sophisticated, a true embodiment of elegance.”

Vietnamese: “Phong cách của anh thật tự nhiên và tinh tế, thể hiện sự thanh lịch đích thực.”

 1. English: “You possess a timeless allure that transcends generations.”

Vietnamese: “Anh sở hữu một sức hấp dẫn vượt qua thời gian, vượt qua các thế hệ.”

 1. English: “Your strong and confident demeanor is truly captivating.”

Vietnamese: “Thái độ mạnh mẽ và tự tin của anh thật sự quyến rũ.”

 1. English: “Your eyes hold a depth that speaks of wisdom and mystery.”

Vietnamese: “Đôi mắt của anh chứa đựng sâu thẳm kiến thức và bí ẩn.”

 1. English: “Your presence lights up the room like stars illuminate the night sky.”

Vietnamese: “Sự hiện diện của anh làm sáng lên phòng như ngôi sao soi sáng bầu trời đêm.”

 1. English: “Your well-groomed appearance highlights your attention to detail.”

Vietnamese: “Vẻ bề ngoài lịch lãm của anh thể hiện sự tận tâm đến từng chi tiết.”

 1. English: “Your stature is not just tall, but a symbol of strength and grace.”

Vietnamese: “Dáng vẻ của anh không chỉ cao lớn, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và duyên dáng.”

 1. English: “Your sense of fashion is a blend of modern trends and classic sophistication.”

Vietnamese: “Gu thời trang của anh là sự kết hợp giữa những xu hướng hiện đại và sự tinh tế cổ điển.”

 1. English: “Your smile has the ability to make everyone around you feel happier.”

Vietnamese: “Nụ cười của anh có khả năng làm cho mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ hơn.”

 1. English: “Your charisma is magnetic, drawing people in without any effort.”

Vietnamese: “Sức cuốn hút của anh là như nam châm, thu hút mọi người mà không cần bất kỳ cố gắng nào.”

 1. English: “Your hair frames your face in a way that accentuates your striking features.”

Vietnamese: “Kiểu tóc của anh khung hình khuôn mặt một cách tôn lên những đặc điểm nổi bật.”

 1. English: “Your posture exudes confidence and shows that you carry yourself with pride.”

Vietnamese: “Dáng đi của anh toát lên sự tự tin và thể hiện anh tự hào về bản thân.”

 1. English: “Your eyes reflect a kindness and warmth that makes everyone feel comfortable.”

Vietnamese: “Đôi mắt của anh phản ánh sự tử tế và ấm áp khiến ai cũng cảm thấy thoải mái.”

 1. English: “Your well-defined jawline adds an extra dimension to your already handsome face.”

Vietnamese: “Đường hàm rõ nét của anh thêm một chiều sâu vào khuôn mặt đẹp trai ngay cả khi chưa có.”

 1. English: “Your physique is a testament to your dedication to health and well-being.”

Vietnamese: “Vóc dáng của anh là minh chứng cho sự tận tâm với sức khỏe và sự an lành.”

 1. English: “Your voice has a soothing quality that could calm even the stormiest of days.”

Vietnamese: “Tiếng nói của anh có chất dịu dàng có thể làm dịu đi cả những ngày nồm.”

 1. English: “Your attention to grooming and personal care is evident in every detail.”

Vietnamese: “Sự chú tâm đến việc chăm sóc cá nhân của anh thể hiện rõ trong từng chi tiết.”

 1. English: “Your sense of humor is as attractive as your looks, making every moment enjoyable.”

Vietnamese: “Khả năng hài hước của anh không kém phần quyến rũ so với ngoại hình, làm mọi khoảnh khắc trở nên thú vị.”

 1. English: “Your chiseled features are a work of art, sculpted with perfection.”

Vietnamese: “Những đặc điểm rạng ngời của anh như một tác phẩm nghệ thuật, được tạo hình với sự hoàn hảo.”

 1. English: “Your radiant skin is a reflection of your inner well-being and vitality.”

Vietnamese: “Làn da tươi sáng của anh phản ánh sự an lành và sức sống bên trong.”

 1. English: “Your kindness and respect towards others truly enhance your attractiveness.”

Vietnamese: “Sự tốt bụng và tôn trọng của anh đối với người khác thực sự làm tôn thêm vẻ quyến rũ.”

 1. English: “Your sense of style is uniquely yours, showcasing your individuality.”

Vietnamese: “Gu thời trang của anh là một cách riêng biệt, thể hiện sự độc đáo của anh.”

 1. English: “Your infectious laughter is a testament to your positive and joyful nature.”

Vietnamese: “Tiếng cười của anh lan tỏa như một minh chứng cho tính cách tích cực và vui vẻ của anh.”

 1. English: “Your ability to make anyone feel important is a rare and admirable trait.”

Vietnamese: “Khả năng khiến bất kỳ ai cảm thấy quan trọng của anh là một đặc điểm hiếm có và đáng ngưỡng mộ.”

 1. English: “Your gestures and body language speak of confidence and approachability.”

Vietnamese: “Những cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể của anh tạo ra sự tự tin và dễ tiếp cận.”

 1. English: “Your thoughtful compliments and encouragement uplift those around you.”

Vietnamese: “Những lời khen và động viên chu đáo của anh đem lại niềm vui cho những người xung quanh.”

 1. English: “Your presence alone brightens up the atmosphere and lifts spirits.”

Vietnamese: “Chỉ sự hiện diện của anh đã làm sáng lên không gian và làm nâng cao tinh thần.”

Câu khen đẹp trai, ga lăng bằng tiếng Anh

Câu khen đẹp trai, ga lăng bằng tiếng Anh
Câu khen đẹp trai, ga lăng bằng tiếng Anh

Đôi khi, một chút ga lăng cũng có thể kết nối tình cảm một cách đặc biệt. Sử dụng những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh này để thể hiện sự thân thiết và gần gũi của bạn đối với anh ấy.

 1. English: “Your charm is irresistible, turning heads wherever you go.”

Vietnamese: “Vẻ quyến rũ của bạn không thể cưỡng lại, làm nổi bật ở mọi nơi bạn đi qua.”

 1. English: “Your confidence and style make you stand out in any crowd.”

Vietnamese: “Sự tự tin và phong cách của bạn làm bạn nổi bật trong mọi đám đông.”

 1. English: “Your smile lights up the room, making everyone’s day brighter.”

Vietnamese: “Nụ cười của bạn làm sáng lên căn phòng, làm cho ngày của mọi người trở nên tươi sáng hơn.”

 1. English: “You have an innate elegance that adds a touch of class to everything you do.”

Vietnamese: “Bạn có sự thanh lịch bẩm sinh, mang đến một chút sang trọng cho mọi việc bạn làm.”

 1. English: “Your impeccable grooming and grooming habits are a testament to your attention to detail.”

Vietnamese: “Thói quen chăm sóc bản thân hoàn hảo của bạn chứng tỏ sự chú ý đến chi tiết.”

 1. English: “You possess a magnetic personality that draws people towards you effortlessly.”

Vietnamese: “Bạn có một cá tính hút người một cách tự nhiên, làm cho mọi người muốn gần gũi với bạn.”

 1. English: “Your strong physique reflects your dedication to maintaining a healthy lifestyle.”

Vietnamese: “Thể hình mạnh mẽ của bạn phản ánh sự tận tâm trong việc duy trì lối sống lành mạnh.”

 1. English: “Your sense of humor never fails to brighten up even the dullest moments.”

Vietnamese: “Khả năng hài hước của bạn luôn làm tươi sáng cả những khoảnh khắc nhàm chán nhất.”

 1. English: “You exude a timeless charm that transcends trends and fads.”

Vietnamese: “Bạn tỏa ra vẻ quyến rũ vượt qua thời trang và xu hướng.”

 1. English: “Your kindness and consideration towards others are truly heartwarming.”

Vietnamese: “Sự tử tế và quan tâm của bạn đối với người khác thực sự ấm lòng.”

 1. English: “Your intelligence and thoughtful insights add depth to any conversation.”

Vietnamese: “Trí tuệ và sự sâu sắc trong cách bạn nhìn nhận thêm chiều sâu vào mọi cuộc trò chuyện.”

 1. English: “You have an aura of confidence that inspires those around you to be their best selves.”

Vietnamese: “Bạn có một không gian tự tin truyền cảm hứng cho những người xung quanh bạn để trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.”

 1. English: “Your attention to detail is evident in everything you do, showcasing your commitment to excellence.”

Vietnamese: “Sự chú ý đến chi tiết của bạn hiển nhiên trong mọi việc bạn làm, thể hiện cam kết với sự xuất sắc.”

 1. English: “Your sense of style effortlessly blends classic and modern elements, creating a unique and captivating look.”

Vietnamese: “Gu thời trang của bạn một cách dễ dàng kết hợp giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, tạo nên một diện mạo độc đáo và cuốn hút.”

 1. English: “Your dedication to your passions is inspiring, showing that you have both depth and drive.”

Vietnamese: “Sự tận tâm với những đam mê của bạn thực sự truyền cảm hứng, cho thấy bạn không chỉ có sự sâu sắc mà còn có động lực.”

 1. English: “Your ability to make people feel comfortable around you is a true gift.”

Vietnamese: “Khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn là một món quà thực sự.”

 1. English: “Your determination and perseverance in the face of challenges are truly admirable.”

Vietnamese: “Sự quyết tâm và kiên trì của bạn trước những thách thức thực sự đáng ngưỡng mộ.”

 1. English: “You possess a natural elegance that can’t be taught or imitated.”

Vietnamese: “Bạn có một vẻ thanh lịch tự nhiên mà không thể được dạy hoặc bắt chước.”

 1. English: “Your eloquence and ability to articulate thoughts are captivating in any conversation.”

Vietnamese: “Sự lưu loát và khả năng diễn đạt suy nghĩ của bạn là cuốn hút trong mọi cuộc trò chuyện.”

 1. English: “Your humility despite your many qualities is a truly rare and wonderful trait.”

Vietnamese: “Sự khiêm tốn của bạn mặc dù có nhiều phẩm chất xuất sắc là một đặc điểm thực sự hiếm có và tuyệt vời.”

 1. English: “Your genuine interest in others makes every interaction with you a meaningful experience.”

Vietnamese: “Sự quan tâm chân thành của bạn đối với người khác làm cho mọi tương tác với bạn trở thành một trải nghiệm ý nghĩa.”

 1. English: “Your ability to stay calm under pressure is truly impressive and inspiring.”

Vietnamese: “Khả năng duy trì bình tĩnh trong tình huống căng thẳng thực sự ấn tượng và truyền cảm hứng.”

 1. English: “Your generosity knows no bounds, and you make the lives of those around you better.”

Vietnamese: “Sự hào phóng của bạn không có giới hạn, và bạn làm cuộc sống của những người xung quanh bạn trở nên tốt đẹp hơn.”

 1. English: “Your ability to adapt and thrive in different situations is a testament to your strength.”

Vietnamese: “Khả năng thích nghi và phát triển trong các tình huống khác nhau là minh chứng cho sức mạnh của bạn.”

 1. English: “Your infectious enthusiasm and positive energy light up even the gloomiest days.”

Vietnamese: “Sự hăng hái lây lan và năng lượng tích cực của bạn làm sáng lên ngay cả những ngày u ám nhất.”

 1. English: “Your sense of adventure and willingness to explore the unknown are truly inspiring.”

Vietnamese: “Khả năng phiêu lưu và sẵn sàng khám phá những điều chưa biết đến thực sự truyền cảm hứng.”

 1. English: “Your dedication to self-improvement is admirable, and you’re always striving to become better.”

Vietnamese: “Sự cống hiến cho việc tự hoàn thiện của bạn đáng ngưỡng mộ, và bạn luôn cố gắng trở nên tốt hơn.”

 1. English: “Your positive influence on those around you is a testament to your character.”

Vietnamese: “Sự ảnh hưởng tích cực của bạn đối với những người xung quanh bạn là minh chứng cho nhân cách của bạn.”

 1. English: “Your genuine kindness and thoughtfulness create a warm and welcoming atmosphere.”

Vietnamese: “Sự tử tế và chu đáo chân thành của bạn tạo nên một không gian ấm áp và chào đón.”

 1. English: “Your ability to find beauty in the smallest things is truly a gift.”

Vietnamese: “Khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong những điều nhỏ nhất thực sự là một món quà.”

 1. English: “Your unwavering determination to achieve your goals is both impressive and inspiring.”

Vietnamese: “Sự quyết tâm kiên định của bạn để đạt được mục tiêu của mình đồng thời ấn tượng và truyền cảm hứng.”

 1. English: “Your compassion and empathy towards others make the world a better place.”

Vietnamese: “Sự thông cảm và sự đồng cảm của bạn đối với người khác làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”

 1. English: “Your ability to inspire and motivate others is a true leadership quality.”

Vietnamese: “Khả năng truyền cảm hứng và thúc đẩy người khác là một phẩm chất thực sự của người lãnh đạo.”

 1. English: “Your dedication to personal growth and learning is truly commendable.”

Vietnamese: “Sự cống hiến cho sự phát triển cá nhân và học hỏi của bạn thực sự đáng khen ngợi.”

 1. English: “Your strength of character shines through in every challenge you overcome.”

Vietnamese: “Sức mạnh của nhân cách của bạn tỏa sáng trong mỗi thách thức bạn vượt qua.”

 1. English: “Your genuine humility is a refreshing and admirable trait.”

Vietnamese: “Sự khiêm tốn chân thành của bạn là một đặc điểm đáng kính ngưỡng và mang tính mới mẻ.”

 1. English: “Your ability to see the good in every situation is truly inspiring.”

Vietnamese: “Khả năng nhìn thấy điều tốt đẹp trong mọi tình huống thực sự truyền cảm hứng.”

 1. English: “Your strength and resilience in the face of adversity are a testament to your character.”

Vietnamese: “Sức mạnh và sự kiên cường của bạn trước khó khăn là một minh chứng cho nhân cách của bạn.”

 1. English: “Your creativity and originality set you apart in a world full of conformity.”

Vietnamese: “Sự sáng tạo và tính độc đáo của bạn làm bạn nổi bật trong một thế giới đầy sự tuân thủ.”

 1. English: “Your sense of responsibility and accountability make you a truly reliable individual.”

Vietnamese: “Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu trách nhiệm của bạn khiến bạn trở thành một cá nhân thực sự đáng tin cậy.”

 1. English: “Your dedication to helping others is an inspiration to us all.”

Vietnamese: “Sự cống hiến giúp đỡ người khác của bạn là nguồn cảm hứng cho chúng ta tất cả.”

 1. English: “Your elegance and grace shine through in every action you take.”

Vietnamese: “Vẻ thanh lịch và duyên dáng của bạn tỏa sáng qua mỗi hành động bạn thực hiện.”

 1. English: “Your positive attitude is contagious and brightens up even the most mundane days.”

Vietnamese: “Thái độ tích cực của bạn lây lan và làm tươi sáng ngay cả những ngày tẻ nhạt nhất.”

 1. English: “Your unwavering dedication to your values is truly admirable.”

Vietnamese: “Sự tận tâm không nao lòng đối với những giá trị của bạn thực sự đáng ngưỡng mộ.”

 1. English: “Your ability to make everyone feel valued and heard is a wonderful gift.”

Vietnamese: “Khả năng khiến mọi người cảm thấy được trọng trách và lắng nghe là một món quà tuyệt vời.”

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh hài hước, dí dỏm

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh hài hước, dí dỏm
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh hài hước, dí dỏm

Cuộc sống cũng cần những phút giây vui vẻ, và những câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh hài hước là cách tốt để làm anh ấy cười thả ga. Hãy thể hiện sự hóm hỉnh của bạn thông qua những lời khen này.

 1. **English**: “Did it hurt when you fell from heaven? Because you look like you’re straight out of an angel’s vacation photos.”

**Vietnamese**: “Có đau không khi anh ngã từ thiên đàng xuống? Bởi vì anh trông như thẳng từ những bức ảnh kỳ nghỉ của một thiên thần vậy.”

 1. **English**: “Is your name Google? Because you have everything I’ve been searching for… in the looks department, of course!”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Google không? Vì anh có mọi thứ mà em đang tìm kiếm… ở phần ngoại hình, tất nhiên!”

 1. **English**: “Are you a magician? Whenever I look at you, everyone else disappears into the background.”

**Vietnamese**: “Anh có phải là một phù thủy không? Mỗi khi em nhìn anh, mọi người khác đều biến mất vào phía sau.”

 1. **English**: “Is your name Wi-Fi? Because I’m really feeling a strong connection.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Wi-Fi không? Bởi vì em cảm nhận được một kết nối mạnh mẽ đấy.”

 1. **English**: “If looks could kill, you’d be serving a life sentence without parole.”

**Vietnamese**: “Nếu vẻ đẹp có thể giết người, anh sẽ phải chịu án tù chung thân không có khả năng được tha.”

 1. **English**: “Do you have a map? I just got lost in your handsome.”

**Vietnamese**: “Anh có bản đồ không? Em vừa bị lạc vào vẻ đẹp của anh.”

 1. **English**: “You must be a time traveler because you’re making all other guys from this era look bad.”

**Vietnamese**: “Anh chắc chắn là một người du hành thời gian vì anh khiến tất cả các chàng trai thời đại này trở nên tồi tệ.”

 1. **English**: “Is your name Chapstick? Because you’re da balm!”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Chapstick không? Bởi vì anh là lớp dưỡng môi tuyệt vời!”

 1. **English**: “Excuse me, but I think you dropped something: my jaw!”

**Vietnamese**: “Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh vừa đánh rơi cái gì đó: cái cằm của tôi!”

 1. **English**: “Are you made of copper and tellurium? Because you’re Cu-Te!”

**Vietnamese**: “Anh có phải là từ đồng (copper) và tellurium không? Bởi vì anh thật đáng yêu (Cu-Te)!”

 1. **English**: “Is your dad a baker? Because you’re a cutie pie!”

**Vietnamese**: “Ba của anh có phải là người làm bánh không? Bởi vì anh thật dễ thương như một miếng bánh ngọt!”

 1. **English**: “Is your name Cinderella? Because your good looks have left me spellbound till midnight.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Cinderella không? Bởi vì vẻ đẹp của anh đã làm cho tôi bị mê hoặc cho đến nửa đêm.”

 1. **English**: “Is your name Lucky? Because I feel like a winner just being around you.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Lucky không? Bởi vì khi ở bên cạnh anh, em cảm thấy như mình là người thắng cuộc.”

 1. **English**: “If beauty were a crime, you’d be serving multiple life sentences.”

**Vietnamese**: “Nếu vẻ đẹp là một tội ác, anh sẽ phải chịu nhiều án tù chung thân.”

 1. **English**: “Did the sun just come out or did you smile at me?”

**Vietnamese**: “Mặt trời vừa mới mọc hay là anh đã mỉm cười với em?”

 1. **English**: “Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?”

**Vietnamese**: “Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay em nên đi qua lần nữa?”

 1. **English**: “Is your name FOMO? Because every time I see you, I’m afraid of missing out on your charm.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là FOMO không? Bởi vì mỗi khi thấy anh, em sợ mất cơ hội được trải nghiệm vẻ đẹp của anh.”

 1. **English**: “Are you a camera? Every time I look at you, I smile.”

**Vietnamese**: “Anh có phải là máy ảnh không? Mỗi khi em nhìn anh, em cười.”

 1. **English**: “Do you have a name, or can I call you mine?”

**Vietnamese**: “Anh có tên không, hay em có thể gọi anh là của riêng mình?”

 1. **English**: “Is your name Netflix? Because I could binge-watch your handsome all day long.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Netflix không? Bởi vì em có thể xem vẻ đẹp của anh liên tục cả ngày.”

 1. **English**: “Are you a bank loan? Because you have my interest.”

**Vietnamese**: “Anh có phải là một khoản vay ngân hàng không? Bởi vì anh đã thu hút sự quan tâm của em.”

22. **English**: “Is your name Pinterest? Because you’ve pinned my heart to your good looks.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Pinterest không? Bởi vì anh đã ghim trái tim em vào vẻ đẹp của mình.”

 1. **English**: “Do you have a sunburn, or are you always this hot?”

**Vietnamese**: “Anh có bị cháy nắng không, hay anh luôn luôn nóng hổi như vậy?”

 1. **English**: “Are you an interior decorator? Because when I saw you, the entire room became beautiful.”

**Vietnamese**: “Anh có phải là một nhà thiết kế nội thất không? Bởi vì khi nhìn thấy anh, toàn bộ căn phòng trở nên đẹp đẽ.”

 1. **English**: “Is your name WiFi? Because I’m feeling a strong connection.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là WiFi không? Bởi vì em cảm nhận một kết nối mạnh mẽ.”

 1. **English**: “Is your dad a boxer? Because you’re a knockout!”

**Vietnamese**: “Ba của anh có phải là một võ sĩ quyền anh không? Bởi vì anh thực sự quá đẹp!”

 1. **English**: “Do you have a name, or can I call you mine?”
 2. **English**: “Is your name Google? Because you’ve got everything I’ve been searching for.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Google không? Bởi vì anh có tất cả những gì em đang tìm kiếm.”

 1. **English**: “Did it hurt when you fell from heaven? Because you look like an angel.”

**Vietnamese**: “Có đau không khi anh ngã từ thiên đàng xuống? Bởi vì anh trông như một thiên thần.”

 1. **English**: “If you were a vegetable, you’d be a cute-cumber!”

**Vietnamese**: “Nếu anh là một loại rau củ, anh sẽ là một loại dễ thương-cumber!”

 1. **English**: “Are you made of copper and tellurium? Because you’re Cu-Te.”
 2. **English**: “If you were a fruit, you’d be a fine-apple.”

**Vietnamese**: “Nếu anh là một loại trái cây, anh sẽ là một loại cây táo ngon.”

 1. **English**: “I must be a snowflake because I’ve fallen for you.”

**Vietnamese**: “Tôi chắc chắn là một bông tuyết vì tôi đã rơi vào anh.”

 1. **English**: “Are you a campfire? Because you’re hot and I want s’more.”

**Vietnamese**: “Anh có phải là một ngọn lửa trại không? Bởi vì anh nóng bỏng và tôi muốn thêm nữa.”

 1. **English**: “Do you have a Band-Aid? Because I just scraped my knee falling for you.”

**Vietnamese**: “Anh có băng dán không? Bởi vì tôi vừa trượt gãy đầu gối khi yêu anh.”

 1. **English**: “Is your name Hurricane? Because you’re blowing me away.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Hurricane không? Bởi vì anh đang làm cho tôi bay đi.”

 1. **English**: “Do you have a name, or can I call you mine?”
 2. **English**: “Are you an alien? Because you just abducted my heart.”

**Vietnamese**: “Anh có phải là một người ngoài hành tinh không? Bởi vì anh vừa bắt cóc trái tim của tôi.”

 1. **English**: “Is your dad a baker? Because you’re a cutie pie.”
 2. **English**: “Do you have a map? I just got lost in your eyes.”

**Vietnamese**: “Anh có bản đồ không? Tôi vừa bị lạc trong ánh mắt của anh.”

 1. **English**: “Is your name Google? Because you’ve got everything I’m searching for.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Google không? Bởi vì anh có mọi thứ mà tôi đang tìm kiếm.”

 1. **English**: “Are you a time traveler? Because I can’t seem to imagine my future without you.”

**Vietnamese**: “Anh có phải là một người du hành thời gian không? Bởi vì tôi không thể tưởng tượng tương lai của mình mà không có anh.”

 1. **English**: “Do you believe in fate? Because it looks like we were meant to meet and admire your handsomeness.”

**Vietnamese**: “Anh có tin vào số phận không? Bởi vì dường như chúng ta đã định mệnh gặp gỡ và ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh.”

 1. **English**: “Is your name Instagram? Because I’m ready to follow you anywhere.”

**Vietnamese**: “Tên anh có phải là Instagram không? Bởi vì tôi đã sẵn sàng theo dõi anh bất cứ nơi nào.”

 1. **English**: “If you were a star, you’d be the brightest one in the sky, outshining even the moon.”

**Vietnamese**: “Nếu anh là một ngôi sao, anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, tỏa sáng hơn cả mặt trăng.”

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh viết bằng thơ

Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh viết bằng thơ
Câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh viết bằng thơ

Chạm tới tâm hồn qua những dòng thơ, những lời khen đẹp trai bằng tiếng Anh sẽ gửi đi tình cảm một cách tinh tế. Dành thời gian để sáng tác những bài thơ ngọt ngào, để anh ấy cảm nhận được vẻ đẹp từ trái tim bạn.

 1. Poem 1:

In eyes that gleam like stars so bright,

A handsome charm, a radiant light.

With every glance, my heart takes flight,

In your presence, all feels so right.

 

Bản dịch:

 

Trong đôi mắt tỏa sáng như những ngôi sao rực rỡ,

Một sức quyến rũ đẹp trai, ánh sáng tỏa lên.

Mỗi cái nhìn, trái tim tôi như bay lên cao,

Trong sự hiện diện của bạn, mọi thứ trở nên đúng đắn.

 

 1. Poem 2:

 

With a smile that melts hearts away,

A handsome knight in the light of day.

His laughter dances like sunlit spray,

In his company, joy holds its sway.

 

Bản dịch:

 

Với nụ cười làm tan chảy trái tim,

Một hiệp sĩ đẹp trai dưới ánh nắng ban ngày.

Tiếng cười anh ta như những ngọn sóng nắng đang nhảy múa,

Trong sự hiện diện của anh ấy, niềm vui tràn ngập.

 

 1. Poem 3:

 

In elegance and grace, he stands alone,

A prince of charm, like on a throne.

Each gesture and stance, a masterpiece shown,

In his presence, the world is overthrown.

 

Bản dịch:

 

Với sự tinh tế và duyên dáng, anh ấy đứng độc lập,

Một hoàng tử quyến rũ, như trên ngai vàng.

Mỗi cử chỉ và tư thế, như một kiệt tác được thể hiện,

Trong sự hiện diện của anh ấy, thế giới như bị lật đổ.

 

 1. Poem 4:

 

In his gaze, the galaxies unite,

A handsome wonder, a mesmerizing sight.

His voice, a melody that takes flight,

In his aura, the heart finds its light.

 

Bản dịch:

 

Trong ánh nhìn của anh ấy, các thiên hà hòa quyện,

Một kỳ quan đẹp trai, một cảnh đẹp quyến rũ.

Giọng nói anh ấy, một giai điệu mà bay cao,

Trong bầu không khí xung quanh anh ấy, trái tim tìm thấy ánh sáng.

 

 1. Poem 5:

 

His presence shines like morning’s first ray,

A handsome soul that brightens the day.

In every role, he effortlessly sways,

In his charm, all troubles decay.

 

Bản dịch:

 

Sự hiện diện của anh ấy tỏa sáng như tia sáng đầu tiên của buổi sáng,

Một tâm hồn đẹp trai làm sáng bừng ngày.

Trong mọi vai trò, anh ấy dễ dàng lay động,

Trong sự quyến rũ của anh ấy, mọi vấn đề tan biến.

 

 1. Poem 6:

 

His eyes, like pools of mystery deep,

A handsome secret, forever to keep.

In his presence, all worries sleep,

A tranquil haven, where heartaches weep.

 

Bản dịch:

 

Đôi mắt anh ấy, như những vùng bí ẩn sâu thẳm,

Một bí mật đẹp trai, mãi mãi được giữ kín.

Trong sự hiện diện của anh ấy, mọi lo âu đều ngủ yên,

Một nơi yên bình, nơi những nỗi đau lòng rơi lệ.

 

 1. Poem 7:

 

A face that could launch a thousand ships,

A handsome voyage on love’s eclipse.

His laughter, like a potion that grips,

In his aura, the heart takes daring trips.

 

Bản dịch:

 

Một khuôn mặt có thể đưa ra biển ngàn con thuyền,

Một cuộc hành trình đẹp trai trên bóng tối của tình yêu.

Tiếng cười của anh ấy, như một liều thuốc mạnh mẽ,

Trong bầu không khí xung quanh anh ấy, trái tim thực hiện những cuộc phiêu lưu táo bạo.

 

 1. Poem 8:

 

With every step, he commands the floor,

A handsome king whom all adore.

His presence, a symphony to explore,

In his company, life’s colors soar.

 

Bản dịch:

 

Với mỗi bước đi, anh ấy thống trị cả không gian,

Một vị vua đẹp trai mà ai cũng ngưỡng mộ.

Sự hiện diện của anh ấy, như một bản giao hưởng để khám phá,

Trong sự hiện diện của anh ấy, những màu sắc của cuộc sống vút cao.

 

 1. Poem 9:

 

In the moonlight’s gentle embrace,

A handsome figure with timeless grace.

His words, like poetry in open space,

In his charm, hearts find their place.

 

Bản dịch:

 

Trong vòng tay ôm ấp dịu dàng của ánh trăng,

Một hình ảnh đẹp trai với vẻ duyên dáng vượt thời gian.

Những lời anh ấy nói, như thi ca giữa không gian mở,

Trong sự quyến rũ của anh ấy, trái tim tìm thấy vị trí của chúng nó.

 

 1. Poem 10:

 

With a presence that commands the room,

A handsome bloom that forever will bloom.

His laughter, like a potion that consumes,

In his aura, life’s essence will loom.

 

Bản dịch:

 

Với sự hiện diện thống trị không gian,

Một bông hoa đẹp trai sẽ nở mãi mãi.

Tiếng cười của anh ấy, như một liều thuốc mê mải,

Trong bầu không khí xung quanh anh ấy, bản chất của cuộc sống sẽ hiện hữu.

Không gì thú vị hơn việc dành những lời khen trọn vẹn và ý nghĩa cho người đẹp trai của bạn bằng tiếng Anh. Với hơn 200 câu khen đẹp trai bằng tiếng Anh tinh tế mà chúng tôi đã chia sẻ, bạn đã sẵn sàng để lan tỏa tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình. Hãy để những lời khen đẹp trai bằng tiếng Anh ấy trở thành cầu nối cho mối quan hệ thêm gắn kết, thêm ấm áp. Bắt đầu ngay hôm nay và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên người ấy!

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

101+ Những câu nói yêu bản thân tiếng Anh ý nghĩa, truyền động lực

Khám phá 101+ những câu nói yêu bản thân tiếng Anh đầy ý nghĩa và truyền động lực trong bài viết này. Tìm hiểu cách những lời diễn đạt sâu sắc này có thể truyền cảm hứng và giúp bạn xây dựng tình yêu thương đối với chính bản thân mình. Cùng Hi-Language tham khảo […]

Những đoạn văn tiếng Anh hay về tình yêu giúp tăng kỹ năng đọc hiểu

Khám phá “Những đoạn văn tiếng Anh hay về tình yêu” để nâng cao kỹ năng đọc hiểu của bạn. Bài viết này tập trung vào những đoạn văn sâu sắc về tình yêu, mang đến trải nghiệm đọc độc đáo và giúp bạn phát triển khả năng tiếng Anh của mình. Cùng Hi-Language tham […]

Ê kíp tiếng Anh là gì? Ví dụ và cách sử dụng cụ thể

Ê kíp tiếng Anh là gì? Cùng Hi-Language tham khảo để tìm được một từ vựng chính xác nhất với mong muốn của bạn nhé! Ê kíp tiếng Anh là gì? Ê kíp tiếng Anh là: Crew /kru/ (noun) Từ “ê kíp” thường được sử dụng để chỉ một nhóm người hoặc một đội ngũ […]

Ướt như chuột lột tiếng Anh là gì? Ví dụ và cách sử dụng

Ướt như chuột lột tiếng Anh là gì? Cách sử dụng thành ngữ này trong tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng Hi-Language tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé! Ướt như chuột lột tiếng Anh là gì? “Ướt như chuột lột” là một thành ngữ tiếng Việt được sử dụng để miêu tả […]

40+ Bài văn viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh (IELTS Band 4 – 8)

Viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh là một chủ đề rất phổ biến. Để có thêm nhiều ý tưởng hay, từ vựng mới và ngữ pháp đúng chuẩn, hãy tham khảo những bài văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước mà Hi-Language gợi ý sau đây nhé! Lưu ý khi viết […]